Застраховане на отговорност

Попитайте специалистите на RENOMIA за консултация и предложение за ефективно покритие на имуществени щети и телесни увреждания и разноски за процесуално представителство.

Всички сме отговорни за щети, причинени на трети лица. Застраховката на отговорност е силно препоръчителна като една от основните видове застраховки за всяко физическо лице или компания.

Застраховката на отговорност покрива:

  • телесни увреждания
  • имуществени щети
  • разноски за процесуално представителство в исково производство

Застраховката на отговорност защитава застрахования основно от искове за причинени:

  • имуществени и неимуществени вреди
  • телесни увреждания
Blocks/App/Contact

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.