Нина Висложилова

Директор Човешки ресурси

Нина Висложилова ръководи отдел Човешки ресурси в RENOMIA GROUP. Тя се присъединява към RENOMIA след като доскоро заема същата позиция в CME Media Services. На новата си позиция ще отговаря за създаването и управлението на стратегия за бъдещото развитие на човешките ресурси в компанията. Нина притежава над 12-годишен опит в сферана на човешките ресурси. Присъединява се към RENOMIA през септември 2018