Най–добрите застрахователни решения на пазара

Нашата услуга към клиента не се ограничава до сключването на полицата. Продължаваме да наблюдаваме развитието на вашия бизнес и да правим предложения за актуализация на вашите застраховки съобразно развитието на пазара. 

Специалистите на RENOMIA създават всяка застрахователна програма в съответствие с всеки клиент – въз основа на анализ на рисковете, потребностите и очакванията – за да се гарантира, че резултатът осигурява оптимално покритие, предлага най–висока стойност и ограничава рисковете за клиента при разумни разходи.

Цялостното управление на застрахователната програма включва:

 • застрахователна програма, създадена специално за вас
 • уреждане на претенции
 • регулярен преглед на застрахователните договори
 • анализ на застрахователните условия, предлагани от застрахователите
 • обучения и семинари
 • методология за ефективно управление на застраховките и уреждане на претенции
 • преглед на застраховките на вашите доставчици  
 • информация за развитието на застрахователния пазар и промените в законодателството
 • решаване на ежедневните и актуални потребности на клиента

Когато създаваме застрахователни програми , нашите приоритети са:

 • индивидуалните потребности и изисквания на клиента  
 • правилен анализ и представяне на риска с цел постигане на най–добрите ценови условия
 • целесъобразно застрахователно покритие, застрахователни суми и самоучастие
 • стандартни договорни клаузи, формулирани в полза на клиента
 • избор между различни застрахователни алтернативи

Комплексно обслужване на клиента

Анализ и управление на риска доклади за оценка на риска за застрахователни цели дългосрочното сътрудничество помага за ефективната оценка и ограничаване на риска външни специалисти и международни риск инженери застрахователно покритие, съотвестващо на вашия бизнес координиране на застрахователната програма организиране на търгове за избор на застраховател оценка на различни варианти и оферти с препоръка за избор на най–доброто решение услуга 24/7 представителство на клиента в отношенията му със застрахователите договаряне на авансово плащане при комплексни щети регулярно изготвяне на доклади и анализи Цялостно управление на застрахователните договори Актуализиране на полици Събиране и презентиране на оферти в ясен и разбираем формат Създаване и внедряване на програми Урежданенапретенции Управление на полици

Ние ще ви върнем отговор.

Нашите специалисти ще ви предложат решение, обвързано с вашите конкретни нужди. 

За контакт

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.