Michal Čajka

Инж. Михал Чайка 

Управляващ съдружник 

Михал Чайка е един от най-търсените експерти за големи индустриални рискове на чешкия и международния застрахователен пазар. Създал е редица застрахователни програми за големи компании от различни области. Участвал е в множество обучения по застраховане и управление на риска в страната и чужбина. Другите му специализации включват застраховане на технически рискове, факултативно презастраховане и международни програми.

По време на следването си в Университета по икономика в Прага и Юридическия факултет на Карловия Университет той натрупва опит в Jauch & Hubener, най–големият застрахователен брокер в Европа по това време. Преминава четиримесечен стаж във Виена. След завършване на висшето си образование през 1996 се присъединява към RENOMIA, където от 1997 работи като директор на офиса в Прага, а от 2007 и като управляващ съдружник.