Инж. Марек Калбач

Директор Глобални услуги 

Марек Калбач е в застрахователния бизнес от 1998. След завършване на Икономическия университет в Прага, Марек започва работа в Experting Insurance Brokers, където отговаря за застрахователните програми на водещи строителни компании, застраховане на авиационни рискове и комуникацията с международни партньори.

Той се присъединява към RENOMIA като Старши Мениджър клиенти през 2007, отговаряйки за застрахователните програми на ключови клиенти в областта на енергетиката, включително международни застрахователни програми и застрахователната дейност на компанията в чужбина. През юли 2008, Марек е назначен за Ръководител на Международния отдел, координиращ международните застрахователни програми на клиентите на RENOMIA. Понастоящем отделът обслужва международните програми на повече от 300 компании.

Марек Калбач отговаря също и за развитието на отношенията с международни партньори и комуникацията с офсите на RENOMIA в чужбина. През 2016 Марек заема позицията Директор Глобални услуги на RENOMIA GROUP.