Вашият доверен консултант 

Не се ограничаваме със сключването на застраховката. Винаги се уверяваме, че застраховката покрива всички възможни рискове, свързани с вашата дейност. Извършваме детайлен анализ на дейността на клиента, въз основа на който правим препоръки за застрахователното покритие при най-добрите възможни условия, предлагани на местния и международния пазар. 

Застрахователните консултанти на RENOMIA разчитат на своята експертиза в редица сектори и отрасли. Чрез нашите специалисти винаги ще имате достъп до най-добрите практики в управлението на риска и други застрахователни области, а чрез нашите партньори  също така и до нормативна уредба, обучение, маркетинг, комуникация при кризисни ситуации, технически области и други.

RENOMIA прилага консултантски подход във всички области от своята дейност:

Анализираме квотата на вашата щетимост, настъпилите инциденти и причините за тях, за да изготвим препоръки за подобряване на вашите застраховки.

Потърсете ни за повече информация относно обхвата на нашите консултантски услуги.

Ние ще ви върнем отговор.

Нашите специалисти ще ви предложат решение, обвързано с вашите конкретни нужди.  

За контакт

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни