Товари по време на превоз

RENOMIA предлага цялостно застрахователно покритие за риск от увреждане, унищожаване или загуба на товари по време на превоз, независимо от вида на транспорта – навсякъде по света.

Карго застраховката е предназначена предимно за собственици на товари (износители, вносители) и спедитори, които предлагат тази застраховка на своите клиенти – изпращачите – като част от техните услуги.

Карго застраховката:

 • Покрива рисковете от увреждане, унищожаване или загуба на стоки при превоз, без значение от начина на транспортиране – навсякъде по света
 • Обикновено е валидна за цялото времетраене на превоза (от склад до склад), включително товарене, разтоварване и други дейности по време на превоза и евентуален междинен склад  
 • Предметът на застраховката може да бъде адаптиран към специфичните потребности на клиента и вида на стоките, маршрута и средствата за превоза

Карго застраховката може да включва:

 • всички рискове – покрити са всички рискове, освен тези, изрично изключени в застрахователния договор
 • или само изброени рискове – само рискове, изрично изброени в застрахователния договор (например природни бедствия, инцидент и други)

Допълнителни застраховки:

 • времетраене на изложения и панаири
 • бъдеща загуба на печалба   
 • риск от война или стачка 

Примери за щети:

 • природни бедствия 
 • пътни инциденти, корабокрушение, потъване и други
 • кражба, грабеж
 • повреда при превоз, товарене или разтоварване
 • пълна загуба

Препоръчваме ви да имате карго застраховка дори в случай, че ползвате сертифицирани и надлежно застраховани превозвачи. Отговорността на превозвача не е гаранция, че ще бъдете адекватно компенсирани в случай на увреждане на стоки при превоз, тъй като при определени обстоятелства превозвачът може да бъде освободен от отговорност. За международния транспорт степента на вредите по съответните международни конвенции е ограничена от теглото на изгубените или унищожени стоки. Това означава, че обезщетението, платено от превозвача въз основа на неговата отговорност, може да бъде значително по-малко от действителния размер на щетата.

Ще се свържем с вас 

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.