Историята на RENOMIA

RENOMIA е един от лидерите в застраховането и управлението на риска. Иржина Непалова започва бизнеса със своите синове Иржи и Павел през 1993. Нашата амбиция е да предоставяме на клиентите безупречно обслужване, съчетано със задълбочено познаване на застрахователния пазар.

С течение на времето, семейният бизнес се превръща в професионална компания с международно присъствие.За нуждите на клиентите навсякъде по света се грижат 1500 опитни професионалисти, които им помагат да развиват бизнеса си в различни отрасли и да постигат значителни резултати, винаги поставяйки на преден план техните интереси.

RENOMIA непрекъснато инвестира в собственото си бизнес развитие и екип , така че да дава най–доброто на клиентите и техния бизнес. Като част от своята мисия RENOMIA помага на онези, които са в неравностойно положение.. 

Мисия: 

Служим на хората и фирмите и допринасяме за по–добър живот. 

Ценности

От самото начало RENOMIA избира своите ценности, които са възприемат от всички служители в ежедневната им дейност. Нашите основни ценности са: 

 • Добри взаимоотношения
 • Надеждност 
 • Услуга
 • Развитие
 • Ентусиазъм
florentinum praha atrium
pobočka liberec
pobočka renomia praha recepce

Визия 2030: Ние даваме сигурност. Най–добрият екип е винаги на страната на клиента и предоставя най–доброто обслужване.

 • Международна компания с приятелска среда и семеен характер.
 • Най-разпознаваем бранд налагащ тенденции в своята област.
 • Най–качественият и удовлетворен екип, атрактивен работодател, предлагащ дългосрочна кариера.
 • Говорим с клиентите на разбираем език и предоставяме добавена стойност. Това ни прави предпочитан избор в дългосрочен план.
 • Предлагаме надеждно обслужване навсякъде по света и използваме световния опит.
 • Лидер в технологиите и иновациите.
 • Развиваме застрахователни услуги, които улесняват клиентите
 • Социално отговорна компания.