Jiří Nepala, Managing partner RENOMIA

Ing. Иржи Непала

Управляващ съдружникr

Иржи Непала е известен сред професионалните среди от застрахователната индустрия, в която работи от 1996. Благодарение на дългогодишната практика той е сред малкото професионалисти на пазара, притежаващи детайлно разбиране за корпоративното и инзивидуално застраховане. От самото начало той участва в изграждането и управлевието на компанията заедно с Иржина Непалова и своя брат Павел.

Изучава икономика и бизнес администрация в Слезкия Университет. Притежава значителен опит в застрахователната индустрия, внедряването на програми за служителите на компании от различни индустрии и уреждането на претенции.

Заедно с директорите на компанията координира развитието на отделите по уреждане на претенции, управление на риска, маркетинг и човешки ресурси, както и част от офисите в Чехия и Словакия.