Инж. Иржи Хавелка

Директор RENOMIA AGRO

Иржи Хавелка работи в RENOMIA since 2010. Благодарение на богатия си опит в областта на селскостопанското застраховане успява да развие специализирания отдел RENOMIA AGRO. RENOMIA AGRO се превръща в най-​важния брокер в областта на застраховането на селскостопански рискове на пазара.

Иржи работи дълго време в Česká pojišťovna, където натрупва опит в областта на селскостопанското застраховане. Работи в сферата на застраховането от времето на следването си в Университета по селско стопанство в Чехия. Иржи Хавелка e преминал редица стажа в чужбина.