Информационни технологии – дигитализация на клиентските услуги

РЕНОМИА използва най – новите технологии и стандарти за сигурност на информацията.

Комфортът на клиентите и достъпността до услугите ни са наш приоритет. Лесният за навигиране клиентски раздел предоставя на клиента достъп до услугите и детайлен поглед върху всички застрахователни продукти. Всичко може да бъде извършено сигурно в онлайн режим. 

Развиваме и използваме най–съвременни информационни технологии, което ни помага да подобрим комфорта, ефективността и сигурността на клиентската комуникация. Въпреки това личният контакт и консултантският подход на служителите на RENOMIA  към клиентите остава водещ. Сигурността на ползваните технологии също е наш приоритет.

Нашите служители имат онлайн достъп в режим 24/7 до застрахователни договори, претенции, комуникация относно застраховките на клиенти, застрахователи–партньори и т.н. – така те могат от всяка точка да ви предоставят услуга от най-високо ниво.

Информационната ни система непрекъснато се поддържа и развива от нашия вътрешен екип за разработка на софтуерни приложения.

Ние ще ви върнем отговор.

Нашите специалисти ще ви предложат решение, обвързано с вашите конкретни нужди.  

За контакт

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни