Имуществено застраховане

Специалистите на RENOMIA ще препоръчат оптималната имуществена застраховка за щети, причинени от природни бедствия и инциденти, кражба, вандализъм и други рискове.

Имуществено застраховане за физически и юридически лица. Можете да застраховате цялото си движимо и недвижимо имущество в България и чужбина. 

Имуществената застраховка може да бъде договорена на база "всички рискове" – покриваща всички щети с изключение на тези, чиито причини са изрично изключени в застрахователния договор или общите условия към него.

С правилния избор на допълнителни клаузи, специалистите на RENOMIA ще адаптират застрахователното покритие към вашите потребности.

Имущественото застраховане покрива застрахования срещу:

  • природни бедствия (пожар, наводнение, градушка, тежест от естествено натрупване на сняг, дефекти на ВиК инсталации и други)
  • кражба и вандализъм
  • счупване на стъкло
Blocks/App/Contact

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.