Инж. Хинек Расоха

Директор RENOMIA Trade Credit

Хинек Расоха е един от най–опитните експерти в областта на кредитното застраховане на чешкия пазар. Той специализира в областта на застраховане на вземания за корпоративния сегмент от 1989. От 1997, заема позицията Търговски директор и е част от управлението на чешкия клон на глобалната компания за кредитно застраховане Euler Hermes, част от групата Allianz. Има значителен принос за въвеждането на кредитното застраховане на чешкия застрахователен пазар и е един от водещите експерти в тази област. Хинек Расоха завършва Университета по Икономика в Прага и е преминава множество стажове и курсове в чужбина в областта на застраховането.

В RENOMIA, където работи от 2013, ръководи RENOMIA Trade Credit, специализиращ в кредитното застраховане и гаранции. Целта на тази специализация е да предостави на клиентите висококачествена услуга в областта на кредитното застраховане претенциите и застраховането на гаранции и да затвърди лидерската позиция на RENOMIA на чешкия застрахователен пазар.