Автомобилно застраховане

Ако оперирате с моторни превозни средства, независимо дали сте частно лице или компания, автомобилната застраховка е много полезно, почти необходимо средство за защита срещу рисковете, които носи притежаването или работата с моторни превозни средства и ремаркета.

Застраховаме както отделни превозни средства, така и цели автопаркове.

Автомобилното застраховане включва:

 • застраховка Гражданска отговорност
 • застраховка Злополука на лицата
 • застраховка Автокаско
 • помощ на пътя
 • правна защита

Застраховка Гражданска отговорност:

 • собствениците на всички моторни превозни средства, използвани по републиканската пътна мрежа, са задължени по закон да притежават валидна застраховка Гражданска отговорност
 • защитава, в случай че причините вреди на имуществото или здравето на друго лице
 • защитава увредената страна – застрахователят ще обезщети претърпените вреди
 • защитава виновната страна, която, без застраховка гражданска отговорност, ще трябва да заплати вредите за своя сметка

Застраховка Автокаско:

 • целта на застраховката е да обезщети за вреди по превозното средство
 • най-често увреждане или унищожаване на моторно превозно средство в резултат на злополука, природно бедствие или вандализъм и кражба на превозното средство или на част от него  
 • само събитията, изброени в полицата са застраховани

Допълнителни застраховки:

 • злополука на лицата
 • помощ на пътя  

Ще се свържем с вас

Нашите специалисти ще ви предложат решение, съответстващо на вашите конкретни потребности. 

За контакти

info@renomia.bg
+359 2 870 46 83

Личните данни ще се обработват само за времето, необходимо за обработване на вашето запитване. Повече информация можете да намерите на страницата „Политика за защита на личните данни“.