Акош Барна 

Регионален мениджър RENOMIA Сърбия

Акош Барна завършва Икономика в Университета в Сегед, Унгария и притежава бакалавърска степен по развитие на малки и средни предприятия. От присъединяването си към RENOMIA се фокусира върху прилагането на стандартите на RENOMIA, което допълнително го мотивира да подобри качеството на услугите на сръбския пазар. Участвал е в семинари и обучения за подобряване на познанията си в областта на застраховането.

Акош притежава над 13-​годишен опит в застрахователната индустрия. Отговаря за развитието и изпълнението на бизнес стратегията на компанията, комуникацията и поддържането на отношения на доверие с клиентите и бизнес партньорите, както и много други отговорности.