Застрахователни продукти

Всеобхватен поглед върху застрахователния пазар, адаптивни решения и най–добрите условия за Вас.

Застраховане

За Вас като клиент, ориентирането в нашия широк набор от застрахователни продукти може да бъде трудно. Разбира се,         без задълбочено познаване на застраховането и спецификата на индивидуалните продукти, е трудно да изберете правилното застрахователно решение, което да отговори на всички ваши потребности и пакрие рисковете, свързани с дейността.

Опитните брокери на RENOMIA познават всички застрахователни продукти на пазара и ще ви помогнат при избора на решение, подходящо за бизнеса ви – така че да покрие всички рискове и да предотврати възможни загуби. Нашите риск мениджъри са винаги наблизо, за да ви помогнат с управлението на риска.

Застрахователи

RENOMIA е напълно независим застрахователен брокер. Партнираме си с всички  основни застрахователи и презастрахователи в страната и в чужбина, които могат да поемат рисковете на нашите клиенти в дългосрочен план. 

С нас ще получите най-доброто, което застрахователният пазар може да предложи. RENOMIA ще анализира всички ваши нужди и ще препоръча решение, предлагащо най–добрата комбинация от цена и качество.