Ондржей Фритш

Директор Ликвидация на щети

Ондржей Фритш се присъединява към застрахователен брокер AURA Lloyd през 2001 след завършване на Висшия технически колеж в Либерец. Той заема позицията на независим ликвидатор на щети и обработва претенции за щети, породени от различни рискове. Благодарение на това той придобива опит в ликвидацията при различни видове претенции за щети от имущество и отговорности до специфични щети в транспортното застраховане, застраховането на машини, електронно оборудване и катастрофични рискове.

Присъединява се към RENOMIA през 2007 като ликвидатор на щети, а от 2008 оглавява Отдел Застрахователни претенции. От май 2014 заема позицията Директор Ликвидация на щети, като отговаря за избора и въвеждането на нови членове в екипа, създаването на ефективни процедури и комуникация при ликвидацията на щети, както и за нестандартни застрахователни претенции. Той отговаря за дейността и развитието на Отдел ликвидация на щети в Чехия и методологията и обучението в тази област.