Инж. Матиаш Харват 

Директор Обслужване на клиенти

Матиаш Хаврат започва работа в RENOMIA през 2005 като продуктов мениджър. Той участва в управлението и развитието на ко-​брандирани продукти и методологична подкрепа по застраховки имущество, прекъсване на дейността, авария на машини, електронно оборудване и строително-​монтажни рискове. От 2016 Матиаш е Директор Обслужване на клиенти за Чехия.

Преди пресъединяването си към RENOMIA Матиаш работи като ликвидатор на щети в Česká pojišťovna, а впоследствие като бизнес мениджър в Česká podnikatelská pojišťovna. Той завършва специалност Банково и застрахователно дело към факултета по икономика и управление на Масариковия Университет в Бърно.